Alkohol tester JETT7

JETT7

Nový produkt

Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 byl vyvinut pro měření alkoholu vydechovaného člověkem. Po hlubokém výdechu do náustku velmi rychle podá výsledky měření alkoholu. Pokud dechová zkouška odhalí, že alkohol v dechu převyšuje nastavenou hranici, Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 to oznámí alarmem.

Více informací

3 290 Kč s DPH

Více informací

Jedná se o pracovní měřidlo nestanovené sloužící pro orientační měření (domácí monitoring) hladiny alkoholu v krvi.

Také se Vám někdy stalo, že jste se napili nějakého alkoholického nápoje a pak museli sednout za volant? Měli jste obavy z policejní kontroly? Tento pocit nemusíte už nikdy zažít. Alkohol tester Vám změří momentální hladinu alkoholu v krvi a ukáže, zda můžete řídit, takže se policejní hlídky nebudete muset obávat. Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT7 7 má pokročilý elektricko – chemický senzor na měření alkoholu, který je vysoce přesný!

Základní informace o produktu

Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 byl vyvinut pro měření alkoholu vydechovaného člověkem. Po hlubokém výdechu do náustku velmi rychle podá výsledky měření alkoholu. Pokud dechová zkouška odhalí, že alkohol v dechu převyšuje nastavenou hranici, Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 to oznámí alarmem. Díky možným rozšířením může být Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 propojen s mobilním tiskovým zařízením, provedená měření mohou být ihned vytištěna mobilní tiskárnou a případně použita jako důkazní materiál (např. pro policii).

Funkce a vlastnosti

 • pokročilý elektro-chemický senzor na měření alkoholu
 • vysoká přesnost i pro osobní kontrolu
 • SMD technologie zajišťující stabilní výkon
 • okamžité zobrazení výsledků na LCD displej
 • LCD displej s oranžovým pozadím, zobrazující aktuální čas
 • lehká přenositelnost, módní vzhled
 • energeticky úsporný provoz, indikace slabé baterie
 • rozšiřitelný o přenosnou tiskárnu k vytištění výsledků

Co je důležité vědět při koupi alkohol testeru

Při nákupu přístroje na měření alkoholu Vás čeká zásadní rozhodnutí - koupit alkohol tester s polovodičovým či elektrochemickým senzorem? Alkohol tester s polovodičovým senzorem bude vždy levnější, snadněji dostupný, ale slouží pouze jako orientační měřidlo alkoholu v krvi. Naproti tomu alkohol tester používající technologii elektrochemických senzorů poskytuje vysoce přesná měření, nicméně je o něco dražší. Každý elektrochemický alkohol tester se také musí jedenkrát za rok nechat zrevidovat, což provádí Český Metrologický Institut (ČMI).

Další funkce a vlastnosti

Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 existuje ve dvou mutacích - standardně bez interface pro připojení externí minitiskárny (orientační dechová zkouška), ale je možno ho dodat i včetně interface (profesionálně prováděné testy na alkohol). Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 byl schválen pro použití v zemích EU, a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace i návod jak provádět testy na alkohol je k dispozici u dovozce.

Rozsah měření

 • 0,0-1.0 mg/l (0,0-0,2% alkoholu v krvi (BAC); 0,0-0,2 g/l; 0,0-2,0 prom. BAC).
 • Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 - přesnost měření
 • 0.200 ±0.025mg/l
 • 0.200~0.400 ±0.040mg/l
 • 0.400~1.000 ±10%

Stručný postup měření alkoholu

Alkohol tester se zapne pomocí tlačítka POWER. Spustí se proces startu a stabilizuje se vysoce citlivý plynový senzor. Displej zobrazí odpočítávání, které značí, že probíhají proplachovací cykly a testování elektroniky přístroje. Délka procesu trvá kolem 21 sekund. Dvojí pípnutí, zobrazení READY a symbolu 0 naznačují, že je možné zahájit měření alkoholu. (Pokud během následujících 20 sekund nejsou provedeny žádné testy na alkohol, zobrazí se znak OUT a alkohol tester se automaticky vypne).

Fouknutím jednoho dlouhého výdechu do náustku je zahájena dechová zkouška. Foukat je nutné po dobu nejméně 3 sekund až do pípnutí. Dvě krátká pípnutí ohlásí, že množství odebraného vzorku je dostatečné a dechová zkouška bude podrobena analýze. Přístroj analyzuje, zda se v dechu nachází alkohol a převede výsledek na obsah alkoholu v krvi.

Poté, co je dokončena dechová zkouška, zobrazí displej běžící znak 0 směrem doleva, kdy probíhá samotná analýza měření alkoholu. Po 15 sekundách se zobrazí výsledek měření a oznámení zda a v jakém množství se nachází alkohol v těle osoby, u níž byla dechová zkouška prováděna.

Při nákupu přístroje na měření alkoholu nás čeká zásadní rozhodnutí již na počátku - vybrat alkoholtester s polovodičovým senzorem či alkoholtester s elektrochemický (Alkoholtester JETT6)? Alkoholtester s polovodičovým senzorem bude vždy levnější a snadněji dostupný. Přístroje z této kategorie se používají jako nestanovená měřidla a jimi provedené testy na alkohol se nelze právně odvolávat. Slouží pouze jako orientační měřidla alkoholu v krvi. Tato nestanovená měřidla jsou klinicky ověřována a na jejich kalibraci dohlíží ústavní soudního lékařství.

Jak vybrat správný alkoholtester

Alkoholtester používající technologii elektrochemických senzorů je díky své vysoké citlivosti měření alkoholu a vynikající selektivitě poskytuje výsledky právně dovolatelné a policií provedená dechová zkouška vás před soudem zbaví jakékoliv možnosti zpochybnit provedené testy na alkohol. Za takovýto alkoholtester však také zaplatíme patřičnou sumu, která bude výrazně vyšší než u přístroje s polovodičovým senzorem. Každý elektrochemický alkoholtester se musí jedenkrát za rok nechat zrevidovat, což provádí přímo Český Metrologický Institut (ČMI). Alkoholtestery s takovými senzory používají hlavně Policie české republiky a velké firmy (např. ČSA, ČSAD, … ), které potřebují mít absolutní jistotu přesnosti

Technické údaje

 • zdroj napětí: 2 ks AA baterií (DC3V)
 • pracovní proud: 50 mA
 • pracovní prostředí: suché prostředí, teplota -10°C-50°C, vlhkost ?95%
 • časová odezva:
 • rozměry displeje: 128×67×32mm
 • hmotnost přístroje: 162 g (s vloženou baterií)
 • životnost baterie: více než 300 měření alkoholu

Upozornění

 • Testování provádějte minimálně 20 minut po jídle, pití, nebo kouření.
 • Testování neprovádějte v silném větru, nebo v uzavřené místnosti, která je silně zakouřená, nebo obsahuje alkoholové výpary.
 • Pokud se na displeji objeví symbol vybitých baterií, nahraďte je novými.
 • Do náústku nevdechujte kouř, jídlo, nebo tekutiny.
 • Přístroj používejte pouze v prostředí s teplotaymi +10 až +40 °C (50 - 104°F). Používání v prostředí mimo stanovené meze může vést k poškození přístroje a nepřesným výsledkům testování.
 • Úroveň BAC závisí na mnoha faktorech a v čase se mění. BAC v jednom okamžiku tedy může být za několik minut úplně jiné.
 • Nepoužívejte tento přístroj se zařízením na blokování zapalování vozidla, nebo když jste ve vozidle.
 • Výsledky měření tohoto přístroje nelze použít v soudním procesu jako důkazní materiál.
 • Nepoužívejte tento přístroj pro rozhodování o tom, zda daná osoba může  řídit vozidlo, či ovládat stroj.
 • Nedovolte sobě, ani nikomu jinému, aby po požití alkoholu  řídil vozidlo. Vždy si opatřete náhradního řidiče, nebo použijte alternativní dopravní prostředek, pokud jste požili alkohol.

Návod k použití CZ

Recenze

Napsat recenzi

Alkohol tester JETT7

Alkohol tester JETT7

Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 byl vyvinut pro měření alkoholu vydechovaného člověkem. Po hlubokém výdechu do náustku velmi rychle podá výsledky měření alkoholu. Pokud dechová zkouška odhalí, že alkohol v dechu převyšuje nastavenou hranici, Alkohol tester s elektrochemickým senzorem JETT77 to oznámí alarmem.

Ke stažení