BODYTESTER JETT

BODYTESTER

Nový produkt

BODYTESTER je nový profesionální analyzér, díky němu bude vaše profesionální i domácí péče daleko efektivnější. Nový BODYTESTER je výsledkem spojení zkušeností a zavedených metod studií o stavbě lidského těla.

Více informací

179 685 Kč s DPH

Více informací

BODYTESTER je nový profesionální analyzér, díky němu bude vaše profesionální i domácí péče daleko efektivnější. Nový BODYTESTER je výsledkem spojení zkušeností a zavedených metod studií o stavbě lidského těla.

Nové přístupy a algoritmy založené na vědeckých studiích a publikacích umožnily vytvoření do značné míry přesného a spolehlivého přístroje pro odhad tělesné konstrukce a tím pomáhá přesně určit potřebný způsob ošetření.

Dvě technologie pro měření:

 • Impedanční měření
 • Ultrazvuk

Impedanční měření:

Speciální diagnostická metoda, která v dnešní době patří k nejpoužívanějším a nejspolehlivějším a umožňuje odhad tělesných hodnot, jako například obsah svaloviny, tuku a vody v těle. Tento systém je založen na faktu, že voda je dobrý elektrický vodič, zatímco tuk je izolátor. Protože svalovina je z velké části tvořena právě vodou, určením podílu vody v těle se dá jednoduše určit i podíl svaloviny a tuku.

Test spočívá v tom, že se do těla pustí elektrický proud malé intenzity a v následném zaznamenávání odporu, který tělo klade průchodu proudu. Nakonec přístroj zpracuje za pomoci příslušného softwaru získaná data. Tato potom umožňují zjištění obsahu vody, svaloviny a tuku v těle a také umožňuje určení bazálního metabolismu klienta.

Impedanční měření je na poli kosmetické praxe běžně využíváno k určení zadržování vody v těle a je využíváno také v diabetologii, kde pomáhá s překonáváním problémů s nadváhou, protože data, které poskytuje umožňují určit správný typ diety a léčby. Impedanční měření je využíváno i v medicíně, kde v případě dialýzy měří zavodnění těla a přenos vody z a do buňky.

Aby byly výsledky co nejpřesnější doporučuje se:

 • Čtyři hodiny před testem nejíst a nepít
 • Nevyvíjet 12 hodin před testem žádnou fyzickou zátěž
 • 30 minut před testem nemočit
 • Nepožívat před testem alkoholické nápoje
 • 7 dní před testem neužívat diuretika
 • Během testu ležet klidně na zádech
 • Běžně se test provádí až potom, co klient 5 minut odpočívá, aby se tekutiny v těle ustálily rovnoměrně po celém těle.
 • Nohy testovaného svírají s tělem úhel zhruba 30°

Analýza

Analýza BODYTESTEREM vám během jedné minuty poskytne kompletní a jasný přehled o problémech a potřebách vašeho těla:

 • BMI INDEX
 • Stavba těla
 • Voda celkem
 • Voda obsažená v buňkách
 • Mimobuněčná voda
 • Zadržování vody
 • Podíl tělesné hmoty bez tuku
 • Podíl Svaloviny
 • Buněčný podíl
 • Podíl tuku
 • Celulitida
 • Bazální metabolismus
 • Buněčné Funkce
 • Svalový tonus
 • Aktuální/Ideální váha a jejich rozdíl
 • zjištěné problémy: shrnutí nálezů mimo normu

Abyste se mohli v tiskovém výstupu rychle orientovat, jsou hodnoty, které jsou mimo optima označené jednou, dvěmi nebo třemi hvězdičkami, v závislosti na tom, jak se moc liší od ideálních hodnot.

BMI - je biometrický identifikátor vyjadřující poměr mezi váhou a výškou jedince a je používán jako indikátor pro určení ideální váhy. BMI záleží na věku, ale také na genetických faktorech stravování a životních podmínkách, zdravotním stavu a stavbě těla jedince. BMI se využívá k definování hubenosti či obezity.

Morfologie těla – morfologie je odvětví biologie, které studuje stavbu těla živých organismů. BODYTESTER používá tyto údaje pro své výpočty BMI, takže jsou objektivnější a spolehlivější. Podle stavby těla rozlišujeme jedince na vysoké, normální a nízké.

Voda obsažená uvnitř a kolem buněk – údaje vztahující se k procentu vody v tkáních s rozdělením na vodu obsaženou uvnitř a kolem buněk. Voda je jednou s hlavních složek lidského těla. Nalézá se v buňkách, v mezibuněčných prostorech, lymfatických cévách a žílách. Ženy mají v porovnání s muži menší obsah vody v těle. Podobné pravidlo platí u obézních a starších lidí. U dětí naopak procento vody je daleko vyšší.

Mimobuněčná voda (plasma, lymfa, meziprostorová voda,cerebrospinální tekutiny):

Části těla obsahující vodu jsou odděleny polopropustnou membránou. Např. plasma je oddělena od mezibuněčných tekutin “stěnou“ z krevních cév. Buněčné membrány předcházejí přímému kontaktu mezi buněčnou a mezibuněčnou tekutinou. Pro tělo je nevyhnutelné zachovávat homeostatický objem těchto dvou složek.

Zvláštní pozornost je věnována hodnotě Zadržování vody je udána číselnou hodnotou a doplněna údaji o závažnosti problému. Z přenosu tělové vody, přesněji z procenta mimobuněčné vody je možné určit míru dehytratace anebo zadržování vody za pomocí impedanční analýzy. Zadržování vody znamená, že většina vody je mimobuněčná.

Sodík a draslík jsou dvě soli, které regulují potřebný obsah vody v tkáních, ale pokud se tato rovnováha z nějakého důvodu naruší, nastane abnormální akumulace tekutiny a následně může dojít k zadržování vody. Zadržování vody je důležitým elementem při posuzování sklonu k vzniku celulitidy nebo tukových zásob.

Podíl tělesné hmoty bez tuku – představuje hodnotu všeho obsahu v těle kromě tuku: kosti, svaly, vnitřní orgány, pojivové tkáně, esenciální tuky. Hodnota je ovlivněna podílem svalů a kostí v těle.

Podíl svaloviny – je tvořena svaly a orgány blízce spojené s pohybovým aparátem

Buněčné funkce – je to metabolicky aktivní část těla (játra, srdce, mozek, svaly), které spalují kyslík a produkují oxid uhličitý.

Podíl tuku – určuje celkový podíl lipidů v těle

Celulitida – Poukazuje na přítomnost celulitidy. Je udána číselnou hodnotou a doplněna o legendu ukazující rozmezí hodnot, podle závažnosti problému.

Bazální metabolismus – je minimální počet kalorií, které tělo potřebuje k přežití. Hodnota bazálního metabolismu je přímo závislá na podílu netukových tkání jedince.

Funkčnost buněk – ukazuje stav biochemické normality a rovnováhy jednotlivce. Vyrovnaná výměna odráží dobrou funkčnost buněk, tj. jejich dobré reakce na kosmetická ošetření

Svalový tonus – svalový tonus ukazuje jak silné jsou svaly a jak aktivní je sodíkovo-draslíková pumpa, která je přímo součástí svalových stahů a uvolnění.

Aktuální váha je zadaný údaj

Ideální váha – je váha, která umožňuje klientovi být zdravý a v dobré formě.

Váhový rozdíl – ukazuje počet kilogramů, které by měl testovaný přibrat nebo zhubnout.

BODYTESTER ukazuje také to, kolik z těchto kilogramů je obsaženo v tuku a kolik svalové hmoty by mělo být nabráno. Aby bylo jednoduché všimnout si zásadních problémů, na konci výpisu najdete zprávu PROBLEMS FOUND (nalezené problémy). Počet hvězdiček indikuje závažnost daného problému.

V závislosti na údajích může ošetřující stanovit nejúčinnější způsob ošetření a navrhnout nejúčinnější prostředky pro ošetření.

Upozornění

Kontraindikace:

 • Kardiostimulátor
 • Těhotenství

Pokud trpíte některou z následujících zdravotních obtíží, poraďte se o užití s lékařem:

 • Tuberkulóza
 • Maligní nádor
 • Horečka a infekční onemocnění
 • Poruchy kardiovaskulárního systému
 • Závažné onemocnění ledvin
 • Tromboflebitída
 • Zánět žil
 • Dermatologické potíže
 • Psychické nebo psychosomatické poruchy
 • Onemocnění uzlin
 • Přítomnost vodivých předmětů v těle
 • Vysoký krevní tlak
 • Nízký krevní tlak
 • Astma

Recenze

Napsat recenzi

BODYTESTER JETT

BODYTESTER JETT

BODYTESTER je nový profesionální analyzér, díky němu bude vaše profesionální i domácí péče daleko efektivnější. Nový BODYTESTER je výsledkem spojení zkušeností a zavedených metod studií o stavbě lidského těla.