Zdravotní antidekubitní matrace DN-500

DN-500

Nový produkt

Dekubity (proleženiny) zůstávají přes veškerý pokrok v medicíně stále vážným problémem. V současné době však již byl nalezen způsob, jak alespoň částečně s tímto problémem bojovat. Vlastnosti, které nabízejí aktivní antidekubitní zdravotní matrace, jsou vhodné při léčbě proleženin a dekubitů nejvyšších stupňů. Nezastupitelnou roli hrají také při prevenci všech rizikových skupin.

Více informací

8 890 Kč s DPH

Více informací

Dekubity (proleženiny) zůstávají přes veškerý pokrok v medicíně stále vážným problémem. V současné době však již byl nalezen způsob, jak alespoň částečně s tímto problémem bojovat. Vlastnosti, které nabízejí aktivní antidekubitní zdravotní matrace, jsou vhodné při léčbě proleženin a dekubitů nejvyšších stupňů. Nezastupitelnou roli hrají také při prevenci všech rizikových skupin.

Základní informace

Nově navržená antidekubitní zdravotní matrace DN-500 s variabilně nastavitelným tlakem vzduchu je speciální dvouvrstvá a velmi odolná matrace. Dvouvrstvá konstrukce zabraňuje unikání vzduchu a prodlužuje životnost vzduchových polštářů. Povrch této zdravotní matrace je z PVC, snadno čistitelný, voděodolný a vzdušný. Součástí je také kvalitní obal, který Vám zajistí snadné přenášení Vaší zdravotní matrace.

Nejmodernější vzduchová pumpa antidekubitní zdravotní matrace DN-500

Součástí modelu DN-500 je jedna z nejmodernějších vzduchových pump současné doby. Vzduchová pumpa umožňuje měnit tlak vzduchu v matraci, což funguje jako ideální prevence před proleženinami a zabraňuje tedy i vzniku tolik problematických dekubitů. Ovládání vzduchové pumpy je velice snadné, a proto je používání této zdravotní matrace určeno skutečně pro každého.

Specifikace produktu

Problematika dekubitů

Dekubity představují u ležících pacientů závažný problém. Způsobují velkou bolest a jsou navíc otevřenou branou pro vstup infekcí do oslabeného organizmu. Úmrtnost pacientů s dekubity je pětkrát vyšší než u lidí stejně starých, kteří proleženinami netrpí.

Efektivní prevencí lze dekubitům předcházet až v 95 % případů. Velmi významnou možností prevence jsou právě zdravotní matrace. Hlavním principem aktivních antidekubitních zdravotních matrací je odlehčení nejnáchylnějších částí těla (bederní oblast, paty, sedací kosti, oblast kolem lopatek a vnější kotníky) a obnovení prokrvení, což je nejdůležitější podmínka efektivní obrany proti vzniku a progresi dekubitů.

ZKUŠEBNÍ ZPRÁVA

 • DNV A Aerospace Industrial provedli všechny potřebné zkoušky. Odkazujeme na zkušební zprávy, které mají k dispozici.
 • Pumpy KA 6000 a KA 5000 jsou stejné jako pumpy 2507 a 2505. Mají stejný vzhled, funkci a obvody. Proto jsou stejné jejich zkušební zprávy.
 • Série pump SEA BIRD mají stejné obvody jako série KOALA/DOLPHIN, proto jsou stejné jejich zkušební zprávy.

Odpovídající úrovně pro vývojový diagram:

 1. Ochrana varovným označením.
 2. Ochrana varovným označením.
 3. Uvážit jiný návrh, přijmout nejlepší, přidat jak ochranné tak varovné označení.
 4. Uvážit jiný druhý návrh, přijmout nejlepší, přidat jak ochranné tak varovné označení.
 5. Uvážit jiný třetí návrh, přijmout nejlepší, přidat jak ochranné tak varovné označení.

Podle vývojového diagramu patří přístroj k úrovni 2. Varovné označení je nutné. Mimo to jsou v návodu popsány všechna možná rizika a je uvedeno jejich řešení

Tato zdravotní matrace je skvělá volba pro pacienty, kteří jsou trvale hospitalizováni, ale zároveň se nepřestávají starat o náklady.

Upozornění

Abyste předešli nehodě, dodržujte následující pokyny:

 • Připojte vzduchovou pumpu k řádně zapojené elektrické zásuvce.
 • Vždy okamžitě po použití odpojte pumpu z elektrické sítě.
 • Nikdy vzduchovou pumpu neumísťujte do míst, kde by mohla přijít do kontaktu s vodou.
 • Pokud se pumpa dostala do kontaktu s vodou, nikdy na ni nesahejte a ihned ji odpojte z elektrické zásuvky.

Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující pokyny:

 • Pokud je vaše vzduchová pumpa připojená, pak by neměla nikdy zůstat bez dozoru.
 • Pokud je pumpa používána dětmi nebo postiženými osobami, vždy zajistěte dozor dospělou odpovědnou osobou.
 • Vaši vzduchovou pumpu používejte pouze k účelům, pro které byla vyrobena. Nikdy ji nepoužívejte jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
 • Vzduchovou pumpu nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo elektrickou zástrčku, pracuje nestandardně, spadla na zem, je poškozená nebo přišla do kontaktu s vodou. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis, kde bude provedena kontrola a případná oprava přístroje.
 • Napájecí kabel vždy udržujte mimo horká místa.
 • Nikdy neumísťujte vzduchovou pumpu na místa, kde by napájecí kabel nebo přívodní vzduchové hadice mohli způsobit riziko pro osoby neznalé používání tohoto produktu.
 • Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy netahejte přímo za kabel.
 • Před vzduchovým filtrem vaší pumpy musí být vždy dostatek volného místa. Nikdy pumpu neumísťujte na měkká místa, jako je například postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zakrytí vzduchového filtru. Vzduchový filtr udržujte stále  čistý a prostý od prachu, vlasů a podobných nečistot.
 • Pokud si nejste jistí s používáním tohoto přístroje, konzultujte to se svým lékařem.

Technické údaje

Matrace

 • rozměry: 180 x 84 x 11 cm (D, Š, V)
 • hmotnost: 6 kg
 • materiál: PVC
 • počet vzduch. polštářů: 18
 • dvojité přeložení vrstev vzduchových polštářů
 • použitá metoda pohlcování hluku
 • 3 stupně možného nastavení tlaku vzduchu

Vzduchová pumpa

 • rozměry: 27 x 14 x 8 cm (D, Š, V)
 • elektrické napětí: 110 V/60 Hz nebo 220 V/50 Hz
 • hmotnost: 1,6 kg (s hadicí)
 • výtlak vzduchu: 3,5
 • 4 l/min
 • ovládání tlaku vzduchu
 • časový cyklus: 8 minut
 • hlasitost: supertichý!!!
 • pouze 28 dB
 • nízká spotřeba elektrické energie

Recenze

Napsat recenzi

Zdravotní antidekubitní matrace DN-500

Zdravotní antidekubitní matrace DN-500

Dekubity (proleženiny) zůstávají přes veškerý pokrok v medicíně stále vážným problémem. V současné době však již byl nalezen způsob, jak alespoň částečně s tímto problémem bojovat. Vlastnosti, které nabízejí aktivní antidekubitní zdravotní matrace, jsou vhodné při léčbě proleženin a dekubitů nejvyšších stupňů. Nezastupitelnou roli hrají také při prevenci všech rizikových skupin.

Ke stažení