Laktátoměr CERA-CHECK 3in1 GHL

GHL

Nový produkt

CERA-CHECK 3in1 GHL měří přesně a rychle hladinu cukru, hemoglobinu a laktátu v krvi. K měření mu postačí kapička krve o objemu 0,5 – 1 μl (mikrolitr) a doba 5 – 10 sekund. Tento přístroj je neocenitelnou pomůckou pro sportovce pro správné nastavení tréninkových dávek.

Více informací

7 900 Kč s DPH

Více informací

CERA-CHECK 3in1 GHL měří přesně a rychle hladinu cukru, hemoglobinu a laktátu v krvi. K měření mu postačí kapička krve o objemu 0,5 – 1 μl (mikrolitr) a doba 5 – 10 sekund. Tento přístroj je neocenitelnou pomůckou pro sportovce pro správné nastavení tréninkových dávek.

Použití

Tento monitorovací systém je určen k tomu, aby pomáhal lidem řídit hladinu cukru, hemoglobinu a laktátu v krvi. Poskytuje také užitečné informace profesionálním zdravotníkům při měření cukru, hemoglobinu a laktátu v plné kapilární krvi stejně jako v žilní krvi.

Odběr krevního vzorku je prováděn pomocí odběrového pera, do kterého jsou vkládány sterilní odběrové lancety. Testovací proužky (CERA-CHEK™ 3in1 GHL) jsou určeny pro diagnostické použití in vitro. Proužky jsou plastové a jsou vybaveny hygienickým držákem, aby se zabránilo přenosu infekce.

Postup je bezbolestný a poměrně jednoduchý a velmi se podobá měření hladiny krevního cukru u diabetiků.

Princip měření

Vlastní měření probíhá za použití elektrochemické metody s pomocí testovacích proužků. Když cukr, hemoglobin a laktát v krvi reagují s činidlem na testovacím proužku vzniká elektrický proud. Za pomoci matematického vzorce, kterým je měřící systém vybaven, převádí naměřené hodnoty na množství cukru, hemoglobinu a laktátu.

Tento unikátní přístroj umožňuje zejména výkonnostním sportovcům, např. běžcům a cyklistům, používat k řízení tréninku i měření laktátu. Občasné změření hladiny laktátu ovšem není na škodu ani rekreačním sportovcům a sníží riziko jejich přetížení na minimum. V praxi jde zejména o optimální zatížení svalů. Na základě znalosti fyziologické odezvy organizmu na zatížení, resp. jeho zakyselování při rostoucí intenzitě tréninku (ve svalech se vytváří kyselina mléčná), si mohou otestovat jak výkonnost, tak zkontrolovat správnost vlastních tréninkových zón, které se s rostoucí výkonností mění.

Pomocí laktátové křivky se kontroluje zejména úroveň aerobního a anaerobního prahu a reakce našeho organizmu při vyšším zatížení. Protože tepová frekvence se v anaerobní oblasti nezvyšuje přímo úměrně probíhajícímu zatížení, je pro řízení tréninku v těchto zónách spolehlivější použít znalost individuálního vztahu koncentrace laktátu a rychlosti pohybu tj. podávaného výkonu.

Cílem testu je určení metabolických zón a stanovení anaerobního prahu. Postupně zatěžujeme organizmus a při každém stupni zatížení odebereme krevní vzorek pro stanovení aktuální koncentrace laktátu. Graf, který vznikne vztažením rychlosti pohybu resp. podávaného výkonu ke koncentraci laktátu, se nazývá laktátová křivka.

Laktátová křivka

AP – aerobní práh (označuje horní hranici regenerační a dlouhotrvající vytrvalosti)

ANP – anaerobní práh (označuje maximální akceptovatelnou hladinu laktátu)

 • Jak vidíme na grafu v aerobní části křivky je hladina laktátu konstantní. Dochází zde ke spalování tuků a k podávání takového výkonu stačí základní vytrvalost.
 • V přechodné části křivky stále ještě dochází ke spalování tuků a hladina laktátu je pro sportovce akceptovatelná. Sportovec je schopen dosahovat vysokého výkonu aniž by došlo ke svalové slabosti a snížení výkonnosti. V této části křivky se nachází optimální fáze pro trénink.
 • Výkonem nad anaerobním prahem se vyčerpají zásoby svalového glykogénu (cukru), pak již dochází ke vzestupu vodíkových iontů, poklesu pH, svalové slabosti a snížení výkonnosti.

Vlivem tréninku se jako důsledek zvyšování naší trénovanosti laktátová křivka posouvá směrem doprava. Tímto směrem se pohybuje anaerobní práh, kterému odpovídá relativně konstantní hladina laktátu 4 mmol/l, ale zvyšuje se rychlost pohybu, tedy výkon, kterého při této koncentraci laktátu dosahujeme. To znamená, že se zvyšuje schopnost našeho organizmu laktát tolerovat a současně jej i ve zvýšené míře odbourávat.

Například cyklokrosaři při jízdě do vrchu jedou na výkon okolo 300W. Dobře trénovaný cyklista je schopen jet na takový výkon pod anaerobním prahem a neunaví se. Špatně trénovaný cyklista při výkonu 300W jede za anaerobním prahem, ve svalech se mu spalováním cukru tvoří kyselina mléčná, unaví se a v kopcích ztrácí. Zlepšení nastane po najetí cca 1500 km v nižší zátěži, čímž se laktátová křivka posune dolů a doprava a při vysoké zátěži se dostáváme pod hranici anaerobního prahu.

V rámci sportovního tréninku při přetížení organizmu úzce souvisí hladina laktátu a hemoglobinu (červeného krevního barviva, na které se váže kyslík). Obecně se dá říci, že hladina hemoglobinu se pohybuje u mužů v rozmezí 140 – 170 g/l a u žen 110 – 160g/l. Při poklesu pod spodní hranici se jedná o anémii.

Ve fázi fyzické činnosti, při níž svaly získávají energii převážně anaerobní glykolýzou s nahromaděním některých zplodin metabolismu, zejména laktátu, pracuje organismus na tzv. kyslíkový dluh. V následné fázi odpočinku organismus spotřebuje větší množství kyslíku, který je nezbytný k dokončení metabolických dějů a obnově zásob energie. Práce na kyslíkový dluh umožní v daném okamžiku velmi intenzivní výkon. Po jeho skončení přetrvává hluboké, rychlé dýchání a zrychlená srdeční činnost zabezpečující zvýšenou dodávku kyslíku. Při velkém nahromadění laktátu se prudce zvyšuje čas na zotavení.

Delší dobu trvající vytrvalostní aerobní trénink vede ke zvětšení množství krve. Nejdříve se zvyšuje objem plazmy, po 2 až 3 týdnech fyzické aktivity i počet červených krvinek a celkové množství hemoglobinu. Zvýšení objemu plazmy je však výraznější. To se projeví (přestože je absolutní počet červených krvinek vyšší) snížením hematokritu (hematokrit je objem červených krvinek a ostatních buněk vyjádřený v procentech objemu krve; jeho hodnota je dána počtem a objemem buněčných elementů a tvoří 40 – 45%) a snížením viskozity krve s následným příznivým ovlivněním krevního oběhu (cirkulace). Všechny tyto změny usnadňují přísun kyslíku k aktivním svalům.

Při přetížení organizmu úzce souvisí hladina laktátu a hemoglobinu (červeného krevního barviva, na které se váže kyslík).

Specifikace

 • Název výrobku: CERA-CHEK™ 3-in-1 GHL monitorovací systém
 • Metoda měření: elektrochemická metoda
 • Vzorek pro měření: čerstvá plná kapilární a žilní krev
 • Velikost vzorku: 0,5 μl (pro měření cukru), 1,0 μl (pro měření hemoglobinu a laktátů)
 • Doba testování: 5 sekund (cukr a hemoglobin), 10 sekund (laktáty)
 • Rozměry: 58x101,5x12,5 (mm)
 • Měřící rozsah: Cukr: 10 ~ 900 mg/dL (0.6 ~ 50 mmol/L), Hemoglobin: 5 ~ 25 g/dL (3.1 ~ 16.1 mmol/L), Laktát: 0.5~25.0 mmol/L (4.5~225.3mg/dL)
 • Měrná jednotka: Cukr: buď mg/dL nebo mmol/L, Hemoglobin: buď g/dL nebo mmol/L, Laktát: buď mmol/L nebo mg/dL
 • Hmotnost: 40 g
 • Zdroj: jedna CR2032 3V lithiová knoflíková baterie
 • Display: LCD
 • Certifikace: CE0123

Přesnost měření

Přesnost měření pro cukr:

Přesnost měření pro hladinu cukru < 75mg/dL (4.2 mmol/L)

 • V mezích ± 5 mg/dL (V mezích ± 0.28 mmol/L): 80% (16/20)
 • V mezích ± 10 mg/dL (V mezích ± 0.56 mmol/L): 95% (19/20)
 • V mezích ± 15 mg/dL (V mezích ± 0.83 mmol/L): 100% (20/20)

Přesnost měření pro hladinu cukru ≥ 75 mg/dL (4.2 mmol/L)

 • V mezích ± 5 %: 77 % (139/180)
 • V mezích ± 10 %: 91 % (164/180)
 • V mezích ± 15 %: 100 % (180/180)
 • V mezích ± 20 %: 100 % (180/180)

Ze 100 výsledků testu bylo 100 (100%) v zóně A (klinicky přesné). Při měření krevního cukru prokázal monitorovací systém CERA-CHECK 3in1 GHL vysokou přesnost.

Přesnost měření pro hemoglobin:

Korelace výsledků dosažených monitorovacím systémem CERA-CHECK 3in1 GHL a referenčním zařízením byla 0,9628. CERA-CHECK 3in1 GHL tak prokázal vysokou přesnost.

Přesnost měření pro laktát:

Korelace výsledků dosažených monitorovacím systémem CERA-CHECK 3in1 GHL a referenčním zařízením byla 0,988. CERA-CHECK 3in1 GHL tak prokázal vysokou přesnost.

Hladina laktátu naměřená přístrojem CERA-CHECK 3in1 GHL a referenční hodnoty:

Obsah balení

 • Diagnostický přístroj CERA-CHECK 3in1 GHL
 • Návod k obsluze
 • 10 kusů jehliček
 • baterie CR2032
 • Pouzdro
 • Odběrové pero G423P

Recenze

Napsat recenzi

Laktátoměr CERA-CHECK 3in1 GHL

Laktátoměr CERA-CHECK 3in1 GHL

CERA-CHECK 3in1 GHL měří přesně a rychle hladinu cukru, hemoglobinu a laktátu v krvi. K měření mu postačí kapička krve o objemu 0,5 – 1 μl (mikrolitr) a doba 5 – 10 sekund. Tento přístroj je neocenitelnou pomůckou pro sportovce pro správné nastavení tréninkových dávek.

Ke stažení